Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

Số/Ký hiệu 08/2011/QH13
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 06/08/2011
Ngày hiệu lực 06/08/2011
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Nghị quyết số: 08/2011/QH13

 Nộingày 06 tháng 08 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH BỔ SUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa  hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổibổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật quản  thuế số 78/2006/QH11;

Căn cứ Luật thuế thu nhập  nhân số 04/2007/QH12;

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12;

Theo đề nghị của Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách ưu đãi thuế đối với tổ chức nhân

1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với:

a) Doanh nghiệp nhỏ  vừa trừ số thuế tính trên thu nhập từ kinh doanh xổ sốbất động sảnchứng khoántài chínhngân hàngbảo hiểm  thu nhập từ sản xuất hàng hoádịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt  trừ doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tếdoanh nghiệp các công ty tổ chức theo  hình công ty mẹ - công ty con  công ty mẹ không phải  doanh nghiệp nhỏ  vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con.

b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuấtgia côngchế biến nông sảnlâm sảnthuỷ sảndệt may, da giàylinh kiện điện tửxây dựng các công trình hạ tầng kinh tế -  hội.

2. Giảm 50% mức thuế khoán thuế giá trị gia tăngthuế thu nhập  nhân  thuế thu nhập doanh nghiệp từ Quý III năm 2011 đến hết năm 2011 đối với  nhânhộ kinh doanh nhà trọphòng trọ cho thuê đối với công nhânngười lao độngsinh viênhọc sinhhộ nhân chăm sóc trông giữ trẻhộ nhântổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ nhântổ chức này giữ ổn định mức giá cho thuê phòng trọnhà trọgiá trông giữ trẻ  giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2010.

3. Miễn thuế thu nhập  nhân từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cổ tức được chia cho  nhân từ hoạt động đầu  vào thị trường chứng khoángóp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phầnquỹ đầu  tài chínhtổ chức tín dụng.

4. Giảm 50% số thuế thu nhập  nhân phải nộp từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của  nhân.

5. Miễn thuế thu nhập  nhân từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 đối với  nhân  thu nhập tính thuế từ tiền lươngtiền công  từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập  nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Luật thuế thu nhập  nhân số 04/2007/QH12.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này  hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

2. Chính phủ quy định chi tiết  hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa  hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ I thông qua ngày 06 tháng 08 năm 2011.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

Xem thêm

Văn bản khác