Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Quyết định 110/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng

Số/Ký hiệu 110/2002/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Quyết định
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 18/09/2002
Ngày hiệu lực 03/10/2002
Ngày hết hiệu lực 30/12/2002
Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 110/2002/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2002                          

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ phát hành, quản lý, sửdụng hoá đơn bán hàng

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ThuếGiá trị gia tăng và Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp ngày 22/5/1997;

Căn cứ Nghị định số178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộmáy của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực thuế;

Căn cứ Nghị định số49/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực kế toán;

Thi hành Chỉ thị số19/2002/CT-TTg ngày 13/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tácquản lý thuế GTGT;

Để ngăn chặn cáchành vi mua, bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp trong khấu trừ thuế, hoàn thuếGTGT, khai tăng giá trị hàng hoá chiếm đoạt tiền của Ngân sách Nhà nước; theođề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung Chế độ phát hành, quảnlý, sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định 885/1998/QĐ-BTC ngày16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

V/v đăng ký mua và -------------------------------------

cam kết sử dụng hoá đơn ..., ngày tháng năm 2002

Kính Gửi:

1- Tên tổ chức xinmua hoá đơn ...............................................................

Mã số thuế:.................................................................................................

Số điện thoại:........................ số fax.......................................................

Địa chỉ giao dịch: sốnhà ............. đường phố ............................................ Phườngxã..................................... Quận , huyện, thịxã.............................. Tỉnh, thành phố..............................................................................

Địachỉ nơi kinh doanh: số nhà ............. đường phố.................................... Phườngxã..................................... Quận , huyện, thịxã.............................. Tỉnh, thành phố...........................................................................................

Ngành nghề kinh doanh..............................................................................

2- Họ và tên Thủ trưởngđơn vị mua hoá đơn : ....................................

Ngày tháng năm sinh:..................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thườngtrú .................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩutạm trú ( nếu có)........................................................

Chứng minh thư số:.... ...... cấp ngày ....... tháng ......... năm .........cấp tại .

Số điện thoại cố định........................

Số điện thoại diđộng........................

Đơn vị chúng tôi đãnghiên cứu đầy đủ, nghiêm túc Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bánhàng kèm theo Quyết định số: 885/1998/QĐ- BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng BộTài chính. Đơn vị chúng tôi xin mua hoá đơn tại Cục Thuế................loạihoá đơn...............

số lượng......quyển.

3- Chúng tôi xincam kết:

Các kê khai trên làđúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan Thuế có quyền hạn chế,từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của đơn vị.

Quản lý hoá đơn do BộTài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước, không bán lại cho bất kỳ 1 tổchức và cá nhân nào khác. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật của Nhà nước.

Thủ trưởng đơn vị

(ký ghi rõ họ, tên vàđóng dấu)

Mẫu này dùng cho cáctổ chức đăng ký mua hoá đơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

... , ngày tháng năm 2002

Đơn mua và cam kết sử dụng hoá đơn

Kính gửi:

Tên hộ kinh doanhxin mua hoá đơn...........................................................

Mã số thuế:........................................................................................................

Số điện thoại:......................... số fax..............................................................

Địa chỉ nơi kinhdoanh: số nhà ......................... .......... đường phố.............. Phườngxã..................................... Quận , huyện, thịxã...................................... Tỉnh, thành phố...................................................................................................

Ngành nghề kinh doanh................................................................................

Họ và tên chủ hộxin mua hoá đơn: ........................................................

Ngày tháng năm sinh:..........................................................................................

Thường trú tại:....................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thườngtrú ...........................................................................

Tạm trú tại:..........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩutạm trú ................................................................................

Mang chứng minh thưsố:.... ...... cấp ngày ....... tháng ......... năm ......... tại .........

Số điện thoại cố định............................. Số điện thoại di động............................

Tôi làm đơn này đềnghị Chi cục Thuế giải quyết cho tôi được mua hoá đơn loại hoá đơn.........................số lượng....................quyển.

Tôi xin cam kết:

Các kê khai trên làđúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan Thuế có quyền hạn chế,từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của đơn vị.

Quản lý hoá đơn do BộTài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước, không bán lại cho bất kỳ 1 tổchức và cá nhân nào khác. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật của Nhà nước.

Chủ hộ kinh doanh

(ký ghi rõ họ và tên)

Mẫu này dùng cho cáchộ cá thể đăng ký mua hoá đơn

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trương Chí Trung

 

Xem thêm

Văn bản khác