Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông tư liên tịch 150/2009/TTLT/BTC-BQP của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/06/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Số/Ký hiệu 150/2009/TTLT/BTC-BQP
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Được
Ngày ban hành 22/07/2009
Ngày hiệu lực 05/09/2009
Ngày hết hiệu lực 01/01/2015
Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 150/2009/TTLT/BTC-BQP

 Nộingày 22 tháng 07 năm 2009

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 43/2005/TTLT/BTC-BQP NGÀY 02/6/2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008  Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành;
Căn cứ Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ quy định về quản sử dụng ngân sách  tài sản của Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/03/2005 của Chính phủ về sản xuất  cung ứng sản phẩmdịch vụ công ích.
Để phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuấtkinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòngBộ Tài chính  Bộ Quốc phòng hướng dẫn sửa đổibổ sung một số nội dung tại Thông  liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/06/2005 của Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chính sách thuế  thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuấtkinh doanh hàng hóadịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng như sau:

Điều 1. Sửa đổibổ sung tiết b Điểm 2 Mục II Thông  liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/06/2005 như sau: “ khainộp thuế thu nhập doanh nghiệpTrong kỳ kế hoạch mỗi quý một lầncác công ty quốc phòng  phát sinh thu nhập từ hoạt động sản xuất  cung ứng sản phẩmdịch vụ công ích  thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩmhàng hóadịch vụ khác từ xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp  nộp về tài khoản của Bộ Quốc phòng mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố  NộiCuối nămcác công ty quốc phòng thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất  cung ứng sản phẩmdịch vụ công ích  thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuấtkinh doanh sản phẩmhàng hóadịch vụ khác với Bộ Quốc phòng theo đúng chế độ quy địnhTrên  sở quyết toán của các công ty quốc phòngBộ Quốc phòng xác định số nộp chính thức của các công ty quốc phòng  nộp vào Ngân sách Nhà nướcSau khi nộp thuế TNDN của các Công ty Quốc phòng theo quyết toánBộ Quốc phòng gửi Bộ Tài chính số nộp của Công ty Quốc phòng ở từng địa phương để thực hiện việc phân cấpquản sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.”.

Điều 2. Thông  này  hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày .

Điều 3. Trong quá trình thực hiện nếu  vướng mắcđề nghị các tổ chức nhân phản ánh về Bộ Tài chính  Bộ Quốc phòng để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG

THƯỢNG TƯỚNG
Nguyễn Văn Được

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Nơi nhận:
Văn phòng Trung ương  các Ban của Đảng;
Văn phòng Quốc hội:
Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòngchống tham nhũng;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Tòa án nhân dân tối cao;
Kiểm toán Nhà nước;
Các Bộ quan ngang Bộ quan thuộc Chính phủ,
 quan Trung ương của các đoàn thể;
Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dânSở Tài chínhCục ThuếKho bạc nhà nước các tỉnhthành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ  pháp);
- Website chính phủ;
- Website Bộ Tài chính, Website Bộ Quốc phòng;
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chínhBộ Quốc phòng ;
LưuBộ Tài chính (VT, TCT (VT, CS 3b));
Bộ Quốc phòng (VT).

 

 

 

 

Xem thêm

Văn bản khác