Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18/2023/TT-BCA 24/05/2023 Thông tư 18/2023/TT-BCA quy định về mẫu, quản lý và sử dụng thẻ An ninh trên không
24/2021/TT-BGTVT 22/11/2021 Thông tư 24/2021/TT-BGTVT về quản lý, bảo trì công trình hàng không
96/2021/NĐ-CP 02/11/2021 Nghị định 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
21/2021/TT-BGTVT 26/09/2021 Thông tư 21/2021/TT-BGTVT quy định về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021
05/2021/NĐ-CP 25/01/2021 Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
97/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định 97/2020/NĐ-CP về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không
56/2019/TT-BGTVT 31/12/2019 Thông tư 56/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
53/2019/TT-BGTVT 31/12/2019 Thông tư 53/2019/TT-BGTVT quy định về mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam
19/2017/TT-BGTVT 06/06/2017 Thông tư 19/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay