Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81/2017/TT-BTC 09/08/2017 Thông tư 81/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
182/2017/TT-BQP 03/08/2017 Thông tư 182/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu
76/2017/NĐ-CP 30/06/2017 Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
18/2017/TT-BLĐTBXH 30/06/2017 Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ
7/2017/TT-BTC 30/06/2017 Thông tư 67/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ
02/2017/TT-BNV 12/05/2017 Thông tư 02/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
45/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
31/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán
36/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Thông tư 36/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thù lao đối với người quản lý của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thực hiện công việc chuyên gia, cố vấn chuyên môn, kỹ thuật trong các dự án thăm dò khai thác dầu khí
38/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Thông tư 38/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
37/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
34/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Thông tư 34/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam
33/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Thông tư 33/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020
32/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
30/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Thông tư 30/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ
27/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
26/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
28/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
121/2016/NĐ-CP 24/08/2016 Nghị định 121/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020
117/2016/NĐ-CP 21/07/2016 Nghị định 117/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
23/2016/TT-BLĐTBXH 15/07/2016 Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ
103/2016/TT-BTC 29/06/2016 Thông tư 103/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ
55/2016/NĐ-CP 15/06/2016 Nghị định 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
53/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
52/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Nghị định 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
51/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Nghị định 51/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
58/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
103/2014/NĐ-CP 11/11/2015 Nghị định 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
23/2015/TT-BLĐTBXH 23/06/2015 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
17/2015/TT-BLĐTBXH 22/04/2015 Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
16/2015/TT-BLĐTBXH 22/04/2015 Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
32/2015/TT-BTC 17/03/2015 Thông tư 32/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ
17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
03/2015/TT-BLĐTBXH 23/01/2015 Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
43/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 Thông tư 43/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện quản lý, lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán
33/2013/TT-BLĐTBXH 16/12/2013 Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan có thuê mướn lao động
182/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Nghị định 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
18/2013/TT-BLĐTBXH 09/09/2013 Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
07/2013/TT-BNV 31/07/2013 Thông tư 07/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù
66/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
51/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
50/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định 50/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
17/2013/NĐ-CP 19/02/2013 Nghị định 17/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
103/2012/NĐ-CP 04/12/2012 Nghị định 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT 30/05/2012 Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động TB&XH, Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
01/2012/TTLT-BNV-BTC 16/05/2012 Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/05/2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
10/2012/TT-BLĐTBXH 16/04/2012 Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu