Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/VBHN-BXD 30/12/2019 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
98/2019/NĐ-CP 27/12/2019 Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
18/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng
16/2019/TT-BXD 26/12/2019 Văn bản đang xem Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
15/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
17/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
11/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
13/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
10/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng
12/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư 12/2019/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
14/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư 14/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
09/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
20/2019/TT-BTNMT 18/12/2019 Thông tư 20/2019/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
48/2019/TT-BGTVT 17/12/2019 Thông tư 48/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
95/2019/NĐ-CP 16/12/2019 Nghị định 95/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng
13/2019/TT-BKHCN 15/11/2019 Thông tư 13/2019/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông"
08/2019/TT-BXD 11/11/2019 Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư
07/2019/TT-BXD 07/11/2019 Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
72/2019/NĐ-CP 30/08/2019 Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng
04/2019/TT-BXD 16/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
68/2019/NĐ-CP 14/08/2019 Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
03/2019/TT-BXD 30/07/2019 Thông tư 03/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
01/2019/TT-BXD 28/06/2019 Thông tư 01/2019/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
56/2019/NĐ-CP 24/06/2019 Nghị định 56/2019/NĐ-CP hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
53/2019/NĐ-CP 17/06/2019 Nghị định 53/2019/NĐ-CP hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
19/2019/TT-BGTVT 23/05/2019 Thông tư 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
08/2019/TT-BKHĐT 17/05/2019 Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
41/2019/NĐ-CP 15/05/2019 Nghị định 41/2019/NĐ-CP hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
37/2019/NĐ-CP 07/05/2019 Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch
05/2019/TT-BNNPTNT 02/05/2019 Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT quy định về chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
01/2018/UBTVQH14 22/12/2018 Pháp lệnh 01/2018/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch
35/2018/QH14 20/11/2018 Luật quy hoạch
08/2018/TT-BXD 05/10/2018 Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
114/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
103/2018/NĐ-CP 07/08/2018 Nghị định 103/2018/NĐ-CP quy định về cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
100/2018/NĐ-CP 16/07/2018 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
05/2018/TT-BXD 19/06/2018 Thông tư 05/2018/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
03/2018/TT-BXD 24/04/2018 Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
02/2018/TT-BXD 06/02/2018 Thông tư 02/2018/TT-BXD về quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng
13/2017/TT-BXD 08/12/2017 Thông tư 13/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
34/2017/TT-BCT 29/11/2017 Thông tư 34/2017/TT-BCT về sửa đổi Thông tư 39/2013/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng
11/2017/TT-BXD 16/10/2017 Thông tư 11/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình
10/2017/TT-BXD 29/09/2017 Thông tư 10/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
09/2017/TT-BXD 05/06/2017 Thông tư 09/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung
20/2017/TT-BGTVT 21/05/2017 Thông tư 20/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
08/2017/TT-BXD 16/05/2017 Thông tư 08/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
06/2017/TT-BXD 25/04/2017 Thông tư 06/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
42/2017/NĐ-CP 05/04/2017 Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
05/2017/TT-BXD 05/04/2017 Thông tư 05/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
04/2017/TT-BXD 30/03/2017 Thông tư 04/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình